Theatergroep SNEU speelt ApoCalypso - Photo by Carson Arias on Unsplash

Er is leven na de apocalyps

Theatergroep SNEU herrijst uit de brokstukken van de oude beschaving. Wij hebben de apocalyps overleefd. Niet zonder kleerscheuren, maar sterker dan ooit. Wat staat ons in de nieuwe wereld te wachten? 

Bekijk hier de foto’s van ApoCalypso (april 2019)